Fiscaliteit en sponsorlopen

1 maart 2014 17:39

Net als een particulier mag een bedrijf ook giften of sponsoring fiscaal aftrekken van de winst. Hier zijn wel regels aan verbonden.

Giften

Als een bedrijf een gift geeft, dan is er sprake van vrijgevigheid. Er is geen tegenprestatie aan verbonden. De gift moet aan een (culturele) ANBI of een steunstichting zijn. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling, een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor een algemeen belang ofwel niet commerciële inzet. Denk aan een maatschappelijke instelling als een sociale werkplaats voor verstandelijk beperkte mensen.
Er zijn ook nog Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI) waar een gift aan gegeven kan worden. Een SBBI is veelal een sportvereniging of personeelsvereniging. Ook deze giften kunnen fiscaal gunstig zijn.

Sponsoring

Bij een sponsoring is er meestal sprake van financiële steun in ruil voor bijvoorbeeld naamsbekendheid. Er is dus een tegenprestatie. Dat is het belangrijkste verschil tussen een gift of sponsoring. De instelling die de sponsoring ontvangt, mag een factuur uitschrijven aan de onderneming. Er moet wel rekening gehouden worden met btw-afdracht door de instelling. Als hier geen rekening mee gehouden wordt, kan het gesponsorde bedrag tegenvallen voor de instelling.

Leave a reply

vereist

vereist

optional