De verschillende onderdelen van atletiek

Vaak heeft men het over de sport atletiek in het algemeen. Hier wordt helaas een vrij onduidelijk beeld mee geschetst, aangezien de atletiek uit een groot scala van onderdelen bestaat. Verreweg de meest bekende en toegankelijke is het hardlopen, maar dit is lang niet alles wat onder de atletiek valt.

Eigenlijk kan de atletiek in vier secties worden onderverdeeld, namelijk de looponderdelen, de springonderdelen, de werponderdelen en als laatste de bijzondere onderdelen.

  • De looponderdelen zijn verreweg de meest bekende onderdelen van de atletiek, maar ook deze zijn onder te verdelen in een paar categorieën. De sprint omvat de afstanden 100, 200 en 400 meter, het draait hierbij om explosiviteit. Hiernaast zijn nog de middellange afstanden en de lange afstanden. Andere looponderdelen zijn de estafette, de horden, de steeple chase en als laatste het snelwandelen.
  • De volgende categorie zijn de springonderdelen, waar een onderscheid gemaakt wordt in eigenlijk twee delen, waarbij er wordt gekeken naar de afstand en naar de hoogte. Bij het verspringen gaat het om de afstand die gesprongen wordt. Een variant hierop is het hink-stap-springen, waarbij er een grote technische vaardigheid bij komt kijken. Bij het hoogspringen doet de afstand er niet meer toe, maar gaat het erom om over een zo hoog mogelijke lat heen te springen. Een variatie hierop is met een stok, namelijk het polsstokhoogspringen. Hierbij worden nog veel grotere hoogtes bereikt als met het normale hoogspringen.
  • Het derde deel omvat de werponderdelen. Hierbij worden projectielen gelanceerd over een zo groot mogelijke afstand, hierbij moet er goed gelet worden op de veiligheid.Bij het kogelstoten wordt er gebruik gemaakt van een kogel met een gewicht van 7,25 kilogram. De top kan deze zelfs verder dan 23 meter werpen. Een variant op het kogelstoten is het kogelslingeren. Een volgend onderdeel is het discuswerpen, wat nog steeds staat als belichaming van de oorspronkelijke Griekse spelen en waarbij veel techniek voor nodig is. Het laatste werponderdeel is speerwerpen, waarbij veiligheid erg belangrijk is.
  • Hiernaast zijn er nog de bijzondere onderdelen zoals de meerkamp of tienkamp. Hierbij moeten in twee dagen tien verschillende onderdelen afgewerkt worden. Ultralopen is ook een bijzonder onderdeel. Dit omvat alle afstanden langer dan de marathon, oplopend tot zelfs 1000 mijl.